motto školy: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

Tady nám chutná

  • Možnost školního stravování, jeho kvalita a vůbec celková atmosféra školní jídelny se stává jedním z důležitých faktorů naší MŠ. Snažíme se vařit z čerstvých surovin, pokud možno od regionálních dodavatelů, nebo surovin vyprodukovaných v ČR. Jde nám o to, aby jídlo u nás uvařené dětem chutnalo a získalo si stravovací návyky.
  • Úroveň jídelny je dána její modernizací a šikovnou paní kuchařkou, která s ochotou zařazuje nové receptury pokrmů a ty stávající jen vylepšuje. Sledujeme procentní plnění spotřebního koše (cukry, tuky, ovoce, zelenina, ryby, maso, brambory, luštěniny) tak, aby bylo v souladu s daným limitem pro danou potravinu.
  • Abychom dětem přiblížili práci kuchaře, během roku při řízených činnostech, oslavách, svátcích, zařazujeme pečení a jiné přípravy pokrmů tak, aby je děti zvládly a měly z této činnosti radost.
  • Nárok na stravování má dítě řádně přihlášené, celodenní stravování nebo polodenní stravování. Celodenní stravování zahrnuje dopolední svačinku, oběd, odpolední svačinku a pitný režim po celý den. Výše úplaty za stravování je stanoveno dle platné vyhlášky.