motto školy: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“
Přehled fotogalerií ve školním roce 2018/19
Videa z naší školky