motto školy: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

Zvláštní zápis do MŠ

  • Zvláštní zápis proběhne v pátek 3. 6. od 12:00 do 15:00
  • Zvláštní zápis je určen pouze pro děti z Ukrajiny, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou a mají bydliště ve školském obvodu Ohrazenice
  • žádost o přijetí dítěte do mš česko-ukrajinský

Schůzky pro rodiče nově přijatých dětí

  • Schůzky pro zákonné zástupce, rodiče nově přijatých dětí pro školní rok 2022/23 se budou konat v úterý 21. 6. 2022 od 16:00 v budově mateřské školy.