motto školy: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

Provoz mateřské školy: 6.30 hod. – 16.00 hod. 

  • 06:30 – 08:00  scházení dětí, spontánní hry dětí, možnosti výtvarných, pohybových aktivit
  • 08:00 – 08:30 ranní chvilka, tělovýchovná chvilka
  • 08:30 – 08:45 hygiena, svačina
  •  8:45 – 9:30 didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální
  • 9:30 – 11:30  pobyt venku
  • 11:30 – 12:00  hygiena, oběd
  • 12:00 – 14:00  hygiena, odpočinek, klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku, Klub předškolák
  • 14:00  – 14:30  hygiena, svačina
  • 14:30 – 16:00  odpolední zájmové činnosti

Uvedené časy jsou orientační. Pedagog rozhoduje samostatně a přizpůsobuje uspořádání dne podmínkám a situacím v konkrétní skupině dětí. Řízené činnosti probíhají dle třídních programů.