motto školy: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

Mateřská škola je jedinou mateřskou školou v obci Ohrazenice.
Jde o přízemní budovu, umístěnou v okrajové části vsi. Tato budova byla postavena v tzv. akci “Z“ a zkolaudována v roce 1964. V této době byla škola až do roku 1992 jednotřídní. Dvoutřídní školou je dodnes.

Vždy se jednalo o vesnickou školu, i když dnes jsou Ohrazenice předměstím Turnova. Výstavba továrny Grupo Antolin, benzinové stanice, ale především vybudováním obchvatu se obec Ohrazenice s ním těsně spojila.

Kapacita a personální obsazení 

Celkem tuto mateřskou školu navštěvuje 39 dětí, o které se starají 3 učitelky, 1 asistentka pedagoga, 1 uklízečka a 1 kuchařka.  Děti jsou rozděleny na mladší a starší. Vnitřní uspořádání školy umožňuje společné ranní i odpolední hry všech dětí, které je velice přínosné pro všechny věkové skupiny. Cílené činnosti jsou následně prováděny odděleně podle věkových skupin. Akce školy probíhají vesměs společně.

K dispozici je zahrada s mnoha herními prvky, pískovištěm a zahradním domkem. Dětem v létě nechybí mlhoviště, v zimě zase kopec na sáňkování.

Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program, podle kterého probíhají výchovně – vzdělávací činnosti vychází z principů RVP PV a na jeho tvorbě se podílí celý kolektiv pedagogů. Jedním ze společných cílů je dobrá spolupráce s rodinou, posilování vztahu rodiny a školy vzájemnou důvěrou a porozuměním. Děti zde mají vytvořeno laskavé, příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém mohou rozvíjet svou samostatnost a sebedůvěru.

Od roku 2002 pracujeme podle ŠVP „Rok v mateřské škole“.

Finance: Školné na školní rok 2020-2021 je 380,- Kč měsíčně.