motto školy: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“
  1. MŠ je s celodenním provozem od 6:30 hod. do 16:00 hod.
  2. Děti mohou přicházet do 8:00 hod. za doprovodu  zákonných zástupců nebo jimi  určené osoby, poté  se vytírají šatny a dětem již začíná dopolední program. Po předchozí domluvě s pedagogem, lze přivádět dítě do MŠ kdykoliv, podle potřeby rodiny tak, aby příchod dítěte nenarušil výchovně vzdělávací činnost třídy a akce MŠ. Děti co odchází po obědě, rodiče odvádí mezi 12:00 – 12:30, po odpolední svačině od 14.30 do 16:00 hod.
  3. Zákonní zástupci převlékají děti v šatně a jsou povinni osobně dítě  předat pedagogovi, který za dítě zodpovídá od doby převzetí do doby předání zákonným zástupcům, popřípadě jimi pověřené osobě – je nutný písemný souhlas (formulář „Zmocnění k vyzvedávání “ je k dispozici na třídách).  Pedagog nevydá dítě osobě, která nemá zmocnění od rodičů.
  4. Nepřítomnost dítěte ve škole by měla být omluvena osobně v MŠ nebo telefonicky: tel. 481 322 826 vždy do 7:30 ten den.
  5. Měsíční úplata za vzdělávání v MŠ činí pro školní rok 2020/2021 380,-  Kč.
  6. Žádáme rodiče, aby neprodleně hlásili změnu adresy a čísla telefonu, aby bylo možné podávat nutné zprávy o dětech.
  7. Konzultační hodiny: telefonicky, e-mailem nebo osobně si může zákonný zástupce domluvit se všemi zaměstnanci MŠ.