motto školy: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“
  1. Znám své jméno a adresu, znám také jména svých sourozenců a rodičů
  2. Používám slova – prosím, děkuji – a zdravení mi také nečiní problémy
  3. Umím se sám obléci, zavázat si tkaničky a poznat si své věci
  4. Dodržuji pravidla osobní hygieny
  5. Umím zazpívat písničku a říci krátkou básničku
  6. Poznám barvy a nějaké geometrické tvary
  7. Hravě zvládnu počítání do deseti
  8. Při kreslení správně sedím a držím tužku
  9. Umím naslouchat, když mi někdo vypráví nebo čte a dokážu si s ní o tom povídat
  10. Těším se do školy na paní učitelku a na nové kamarády

více