motto školy: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

Informativní schůzka pro zákonné zástupce, rodiče nově přijatých dětí pro školní rok 2023/2024 se bude konat v úterý 20. 6. 2023 od 16.00 v budově MŠ. Marcela Paříková – ředitelka školy