motto školy: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

V roce 2023 proběhne zápis ve středu 3. května od 13:00 – 16:00.