motto školy: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

Poslední hodina logopedie proběhne ve středu 22. 6.