motto školy: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

Loučení s předškoláky nakonec proběhne v rámci dopoledního programu ve čtvrtek 23. 6. 2022