motto školy: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

Zápis do mateřské školy proběhne 3. 5. 2022 od 13:00 – 16:00.