motto školy: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

Ve středu 4. 5. nás navštíví divadélko Rolnička s pohádkou „Pohádka pro Dášenku“.