motto školy: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

Ve čtvrtek 12. 5. nás navštíví divadélko Perštejn s pohádkou „Kapitán Ploutvička“