motto školy: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

Ve čtvrtek 25.6.2020 jedeme celá MŠ na celodenní výlet na Valdštejn.

Tam cestujeme pěšky a zpátky autobusem.

Sraz v MŠ do 7:30 nasnídané děti, kdo si nepřeje cestovat z Ohrazenic městskou hromadnou dopravou, je možné děti přivést k penny marketu nejpozději do 8:00.

Děti si vyzvedněte od 15:45 do 16:00 u dětského hřiště “DRAK” u ZŠ Alešova.

Více info v MŠ!