motto školy: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

Aktuální informace

Vážení rodiče,

na základě vyplněných dotazníků a po dohodě se zřizovatelem se dveře mateřské školy opět otevřou 25.5.2020 a to v běžném provozu od 6.30 do 16.00. Vše bude probíhat dle vydané metodiky MŠMT ze dne 30.4.2020, tedy s přísnějšími hygienickými podmínkami.

Děti i zaměstnanci se mohou v budově pohybovat bez  ochrany dýchacích cest, pro všechny ostatní nadále platí povinnost zakrytí.

Doprovázející osoba, se tudíž v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu.

Prosíme rodiče, aby nevstupovali do tříd a prostor určených dětem. Dále také minimalizovali shromažďování před budovou a dodržovali rozestupy 2 metry.

Každý je povinen si před vstupem do mateřské školy řádně vydezinfikovat ruce.

Do mateřské školy nesmí děti ani dospělí s příznaky odpovídajícími známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti, čichu, infekce dýchacích cest).

Většinu času s dětmi budeme trávit venku na čerstvém vzduchu, kde se budeme vzdělávat jako doposud. Prosíme rodiče, aby toto brali na vědomí a své dítě vhodně oblékli.

Z hygienických důvodů není možné si do mateřské školy přinést vlastní hračky z domova.

Před vstupem do třídy budeme zjišťovat zdravotní stav dítěte, tzv. ranní filtr, zda dítě nemá teplotu, rýmu, kašel atd. Pokud bude dítě vykazovat známky jakékoli nemoci, nemůže být do kolektivu přijato.

Jednou z podmínek je podepsání čestného prohlášení zákonnými zástupci dítěte, které rodiče odevzdají při nástupu do mateřské školy. Pokud tak neučiní nemůže být dítě přijato ke vzdělávání.

Každé dítě bude mít v podepsaném igelitovém sáčku na poličce alespoň 2 roušky pro případný výskyt podezření na onemocnění. Roušky budeme případně i využívat pokud půjdeme za bránu mateřské školy, kde se i na nás tato povinnost vztahuje.

Děkujeme za pochopení a za to, že dodržujete všechny požadavky vyplývající ze současné situace.

Přejeme vám všem hodně zdraví a již se na vás těšíme v pondělí 25.5.2020.

Tůmová Iveta

 

Vážení rodiče,

školné za měsíc duben z důvodu uzavření mateřské školy, vám nebude účtováno.

Za měsíc květen bude poníženo o dny, kdy byla škola uzavřena.

Tůmová Iveta

Vážení zákonní zástupci,

bohužel ve světle událostí ruším i letošní školu v přírodě, ačkoli její možný odjezd byl až za dva měsíce.

– Koronavirus je tzv. posledním “hřebíčkem na hlavičku”,  na vině je i složitější zajištění provozu MŠ, který letos ŠVP nepřál od začátku.

Určitě si to v rámci možností vynahradíme nějakým alternativním výletem, možná i s přespáním ve spacáku(:

Děkujeme za pochopení!

Vélová