motto školy: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

V naší MŠ se snažíme vařit zdravě, sledujeme spotřební koš (cukry, tuky, ovoce, zeleninu, ryby, maso, brambory, luštěniny) tak, aby byl v souladu s daným limitem. Jídelníček sestavujeme pestře co do různorodosti chutí, ale i barevnosti.  Potraviny si nakupujeme u regionálních pěstitelů a výrobců, další potraviny si nakupujeme sami a dbáme především na jejich kvalitu. Preferujeme potraviny, které byly vyprodukovány v ČR. Jsme rádi, pokud se do naší jídelny dostanou přebytky ze zahrádek našich dětí a moc si toho vážíme.

Dítě řádně přihlášené ke stravování má nárok na polodenní nebo celodenní stravování, které zahrnuje dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a pitný režim během celého dne. Ceny stravného jsou stanoveny dle platné vyhlášky.