motto školy: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

Akce pořádané naší školkou

1 2 3 8

Ve čtvrtek 25.6.2020 jedeme celá MŠ na celodenní výlet na Valdštejn.

Tam cestujeme pěšky a zpátky autobusem.

Sraz v MŠ do 7:30 nasnídané děti, kdo si nepřeje cestovat z Ohrazenic městskou hromadnou dopravou, je možné děti přivést k penny marketu nejpozději do 8:00.

Děti si vyzvedněte od 15:45 do 16:00 u dětského hřiště “DRAK” u ZŠ Alešova.

Více info v MŠ!

V úterý 16.6.2020 od 10:00 nás navštívím paní Hornová s programem Poznej svého psa, cílem programu bude naučit děti správně zacházet se svým psem (ať už svým či cizím) a eliminovat tak možnost jejich zranění. Přiveze s sebou speciálně vycvičené canisterapeutické psy. Program bude probíhat na školní zahradě.

Zítra, tj. v úterý 9.6.2020 od 10:00 proběhne společné fotografování. Oblečení na focení nechte dětem v tašce v šatně.

Děti, kteří by se chtěli zúčastnit focení a již nenavštěvují MŠ do konce školního roku, můžou dorazit v 9:50 již připravené.

Děkujeme!

Ve čtvrtek 11.6. nás navštíví paní Čemusová s hudebním pořadem O ptačím sněmu.

Představení začne již v 8:45, příchod do MŠ nejdéle do 8:00.

Děkujeme!

Ve čtvrtek 4. června jedeme celá MŠ na výlet do Sedmihorek.

Sraz v MŠ nejdéle v 7:30. Více informací na nástěnce.

Zpět budeme v 15:29 na vlakovém nadraží.

Prosíme rodiče, aby tam na nás již čekali.

Děkujeme

Vzhledem k okolnostem, jsme se rozhodli zrušit plánovaný výlet do Mikákula, který se měl uskutečnit 16. června 2020.

Věříme, že výlet absolvujeme příští rok.

Děkujeme za pochopení.

Kroužek anglického jazyka a jógy pro děti bude probíhat až od 1.6.

Jogá pro dospělé je prozatím zrušena.

Tůmová

V pátek 13.3.2020 jedeme celá MŠ do Turnova na pohádku O pyšné žirafě.

Začátek představení je v 8:30. S dětmi odjíždíme z Ohrazenic již v 7:50

– prosím všechny děti do 7:30 v MŠ.

Svačinu bereme s sebou a přijde na řadu až po představení kolem 9:30. Děti ať jsou v rámci možností nasnídané..

Děkujeme!

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v pondělí 23. 3. 2020 od 16:00 proběhne v MŠ schůzka rodičů.

Hlavním bodem bude škola v přírodě a v úvodu bych vám ráda představila slečnu Ivetu Tůmovou, která mě bude po dobu mé mateřské a rodičovské dovolené zastupovat.

Po představení a případných dotazech, bych poprosila rodiče a zákonné zástupce, kterých se týká odjezd na školu v přírodě, aby zůstaly, ostatní budou moci odejít.

Přikládám seznam přihlášených dětí. V případě změny či nového zájmu, prosím o tuto informaci, co nejdříve.

Děkuji a těším se!

Vélová

 

 

1 2 3 8