Aktuální informace

Výlet k hasičům

Ve středu 18.9. nás čeká výlet k Turnovským hasičům, kde nám bude předvedena jejich technika, výbava, prostory …

Odjezd: autobusem v 7:50 – děti budou v MŠ do 7:30

S sebou: batůžek s pitím a pláštěnkou

Svačinu zajišťuje MŠ, na oběd jsme zpět.

Kroužky

Jóga pro děti
Každou středu od 16:00 – 17 : 00 hodin. Zda bude kroužek otevřen, záleží na počtu zájemců – minimálně 6 dětí.
Lektorka Katka s mnoholetými zkušenostmi – Lali jóga

Cena : 800 Kč za pololetí – lekce trvá 60 minut
          1.600,- Kč od října do května

Angličtina
Každé pondělí od 14:30 – 15:30. Rozděleno na 2.skupiny.
Lektor paní Hauzrová.

Cena : 650,- Kč – od října do května
– lekce trvá 30 minut

Klubíčko – začínáme 1.10.2019
Každé úterý v sudých týdnech od 16:00 – 18:00. Pro děti, kteří ještě nenavštěvují MŠ. 

Cena: 50,- za dítě s doprovodem

Klub předškolák
Činnost s předškoláky, kde formou her i činností probíhá cílená příprava na ZŠ – 1x týdně. Zdarma.

Každé úterý – 1. skupina, 12:45 – 13:30
Každou středu – 2. skupina , 12:45 – 13:30