motto školy: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v pátek 11. 6. 2021 půjdeme s dětmi na dopolední výlet do Dolánek. Dětem do batůžku dejte pití, roušku, pláštěnku a kapesník. Děti si v Dolánkách budou moci pohrát na břehu Jizery. Odchod z MŠ 7:30 hod.. Svačinu zajišťuje MŠ. Děkujeme za spolupráci kolektiv MŠ 🙂