motto školy: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

V pátek 26.6.2020 proběhne v MŠ slavnostní rozloučení s předškoláky. Více info v MŠ na nástěnce.