motto školy: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

Ve čtvrtek 11.6. nás navštíví paní Čemusová s hudebním pořadem O ptačím sněmu.

Představení začne již v 8:45, příchod do MŠ nejdéle do 8:00.

Děkujeme!